КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕ85 
Радостин Седевчев


︎

2016
Тираж: 200
176 стр.
10 х 15 см
Графичен дизайн: Десислава Васова
София


Захвърлен списък с имена на сексуални партньори. Всички те, оставили своята следа, рисуват портрет на съставителя – авторът, който от своя страна, изобразява тях.

Всеки е въплътен в името, с което е запомнен, и всеки портрет е декомпресия на оставената следа. Декомпресията в случая е акт на синтетично разгръщане на спомена, водено от субективност, фантазия и обсесия, без каквато и да било претенция за документалност или истинност.

Спомени, лишени от значение, отворени за нов прочит и повторна забрава.


tirazhbooks@gmail.com