КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕАлина Папазова


Алина Папазова (р. 1993 г.) е визуален артист, базиран в София. Завършва бакалавърска степен в специалност „Графика и илюстрация“ и магистърска степен „Керамика и порцелан“ в Нов български университет, където от 2020 г. е хоноруван преподавател и докторант в специалност „Керамика и порцелан“.
Алина създава специфични, понякога иронични, илюстративни сюжети, символно обременени най-вече с митологични образи и сцени от различни култури, но често поставени в контекста на съвременни проблеми и модели на поведение. Илюстрациите си тя прехвърля върху различни визуални медии, но основният фокус в творчеството й е превръщането на двуизмерен образ в триизмерен керамичен обект .


Книги


Porn Flakes


︎

aepapazova@gmail.com
︎ alinasumaz
tirazhbooks@gmail.com