КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕ

Bad Relationships
София Грънчарова


︎

2018
Тираж: 10
16 стр.
35 х 25 см.
София
Проект за взаимоотношенията на телата ни с устройствата за проследяване на ежедневните дейности - аксесоарите (гривни, дрехи, чипове), които следят стъпките, калориите, пулса и съня ни, колко вода сме пили и дали сме били достатъчно активни. Някои от тях дори измерват състоянията на нервната ни система.

Следейки различни аспекти от нашето всекидневно поведение и състояние, аксесоарите ги трансформират в мерни единици, числа и крайни стойности. Резултатите могат бързо и лесно да бъдат споделяни по различни начини - онлайн приложения и профили, дрехи и аксесоари, който както намери за добре.

Книгата представлява дневник със записани различни отчитания за дневната активност на ползватели на спортни гривни. Изреченията, обаче, съдържат реални грешки в системата за отчитане. Така текстът отваря много врати за размисъл, а някои празни редове в книгата канят зрителя да попълни сам като в свой дневник.

Хартията е специална – използва се за шиене на дрехи, не се къса и може да се пере. Това позволява книгата да бъде разгъната и да се превърне в дреха за носене, а личните записки от дневника да станат публични чрез тялото, което ги е облякло.
tirazhbooks@gmail.com