КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕBlue Wave
Валентина Шарра


︎

2021
Тираж: 100
Оформление и графики: Виктория Стайкова
21 х 29,7 см
София
„Синята-вълна“ е книга-игра, написана от Валентина Шарра и придружена от графики на Виктория Стайкова по авторските първоначални рисунки към проекта.

Книгата олицетворява вярата, че игрите са ключов елемент в приемането на концепцията за смъртта. Всеки прочит е възможност за вътрешно пътуване - последните 20 минути от живота преди смъртта, с различни пътища за достигане на края.

Неудовлетворена от нейното отричане, неприемане и неразбиране, Шарра се опитва да възстанови връзката между отделните елементи на космическия цикъл, такава, каквато е съществувала още в древността.

Шарра базира изследването си на исторически позовавания, които доказват мъдростта по отношение на възприемането на смъртта. Изградените системи от вярвания и ритуали подпомагат процеса на дълбоко и спокойно проникване в смисъла за съществуването на земята и пътешествието на душата отвъд границите на телесното.


tirazhbooks@gmail.com