КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕCrush
Никола Ламбуров &
Dzhingibi (Мирослав Живков) 


︎

2022
Тираж: 15 (изчерпан)
Техника на отпечатване: ризограф
20 стр. + А3 вложка
14,8 х 21 см
с. Баланите, обл. Габрово
„Автомобилната катастрофа е по-скоро оплодотворяващо, отколкото разрушително събитие“, от филма „Катастрофа“ (Crush) на Дейвид Кроненбърг. 

Азът се лишава от тапицерия и се превръща в пасторална фантазия.

Crush е съвместен зин с фотографии на Никола Ламбуров и Мирослав Живков. Концепцията е вдъхновена от порнографията, загатното чрез някои нейни елементи  - синьото, празният монохром, като колата след полов акт. Зинът е изпълнен с извиващи се линии, стичащи се в гънките на хартията, а самото действие е представено като интервенция между сблъсък и излагане.


tirazhbooks@gmail.com