КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕЕлена Чергиланова


Елена Чергиланова (р. 1998) е графичен дизайнер на свободна практика, работейки главно в сферата на киното. Извън професионалните си ангажименти, експериментира с аналогова фотография и видео арт, като участва в различни творчески проекти, сред които Sofia Art Week и Sofia Underground. През април 2022 г. открива първата си самостоятелна изложба в Æther, а през май същата година е селектирана за резиденция „Комуникация и изкуство“ в Sarieva Hub, където реализира книжното издание Off-Spaces & Non-Places, фокусиращо се върху феноменологията на галерийното пространство.
Книги


The Evidence

︎

︎ echilotta
elena.chergilanova@yahoo.comtirazhbooks@gmail.com