КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕАвторско издание по параграф
от „Естествен роман“ на
Георги Господинов

Михаела Ангелова


︎

2018
Тираж: няма
29 х 42 см
София
Изданието е създадено за конкурса на колектив „ТИ-РЕ“ за авторска книга-уникат на тема „ПАРАГРАФ от литературно произведение“.

Авторката избира следния параграф от „Естествен роман“ на Георги Господинов за основа на своята арт-книга: „Мисля за роман само от глаголи. Никакви обяснения, никакви описания. Само глаголът е честен, хладен и точен. Началото ми струваше три нощи. Смучех цигара от цигара и в крайна сметка не написах нищо. Кой трябваше да бъде първият глагол. Всичко изглеждаше слабо, неточно. Всеки глагол беше следващ. Ако се спреш на глагола „раждам“, то веднага преди него идва "зачевам“, а още преди него „съвкуплявам се", „пожелавам“ и така назад пак до „раждам“, шибан затворен кръг. Глаголи на всички нива - движение на течности вътре в организма за постигане на хомеостаза, осцилации в клетъчната мембрана, предаване на сигнали по невроните, глаголи в алвеолите.“

Авторското издание е във формата на лепорело, съставено от различни по широчина разтвори. Това позволява на линейния разказ на моменти да бъде прекъсван с визуално съдържание, което да допълва същността на наратива.

Арт-книгата представлява личен прочит на думите от по-горе цитирания параграф от романа на Г.Г. и визуализира кръговрата в отношенията между партньори в една любовна връзка.


tirazhbooks@gmail.com