КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕIn Belief is Power

Христина Ташева


︎

2019
Тираж: 500
13 х 19,5 см
176 стр.
Графичен дизайн: Велина Стойкова (Poststudio)
София

 
От какво/кого се поражда страхът към чужденците в средностатистическия български гражданин? Какви са животът и историята на местното население, живеещо в близост до границата, където различни политически интереси се пресичат. На какво се базира неговата идентичност? Това са само част от въпросите, които проектът засяга.

„Голямо бе възмущението ми, когато България – страна с два милиона емигранти по света, толерира националистическите групировки, „ловуващи“ нелегално пресичащи мюсюлмански мигранти по границата с Турция, която е и външна граница на Европейския съюз.

Статиите в западната преса, информиращи за дейността на българските националисти по югоизточната граница на България, породиха у мен множество въпроси, които отнесох със себе си пристигайки на същата тази граница, в българската част на Странджа планина, с желанието да открия нюансите в случващото се...“

В In Belief Is Power Христина Ташева вплита авторски рисунки, фотографии, архивни снимки и текст, за да изгради нейния разказ за видяното и преживяното, а заглавието на книгата е заимствано от надпис върху параклис в региона, построен в чест на Света Марина: „Най-голямата сила – вярата“.

„В леко променен вариант– „Във вярата е силата“ – изречението на корицата адресира връзката на вярата не само с религията, но и с различни политически и икономически системи, както и последствията от тези взаимоотношения.“


tirazhbooks@gmail.com