КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕIt’s Not Funny
Sa6ettu (Александра Георгиева) &
Dzhingibi (Мирослав Живков) 


︎

2020
Тираж: 40
Техника на отпечатване: ризограф (тяло) и ситопечат (корица)
30 стр.
29,7 х 42 см
с. Баланите, Габрово
It’s Not Funny е съвместен книжен проект, стартирал с рисуване върху общ лист и завършил като еспериментаторски колекционерски зин. Семпъл артистичен опит, успял да слее два на пръв поглед строго индивидуални подхода и начини на изразяване в общ хомогенен визуален код.

Книгата е резултат от спонтанната и неочаквана среща между двамата художници и отпечатъкът от нея в начина им на рисуване след това. Процесът проследява желанието за взаимосвързване и асимилиране на силно разграничаващите им се стилове в единен графичен език. Тя свидетелства как два ярко обособени почерка могат да се трансформират и обединят под формата на печатно издание, свързвайки се в сходен начин на изразяване и постигайки цялостно естетическо усещане. Основната цел на изданието е експериментът на първичната свободна рисунка, смесването на различни медии и техники, играта с форми, линии и сложни композиции.

It’s Not Funny съдържа над 60 страници ризопечатани илюстрации, корицата е двуцветен ситопечат и двуцветен ситопринт в размер А3 и е в изключително лимитирана серия от 40 екземпляра.


tirazhbooks@gmail.com