КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕLicitus

Виктория Стайкова


︎

2019
Тираж: 145
Издател: Atlantic Press
14,8 x 21 cм
София/ Фалмут


Проектът води началото си от задълбочено изследване на научно-фантастичния жанр и изградената традиция в илюстрацията, която го съпътства. Разгледан е визуалният континуум от тенденции и методи, срещани както в литературата и илюстрацията, така и в изкуството на филма.

Проучването води до преосмисляне на книгата-кодекс в смисъла ѝ на познат обект, където визуалните аспекти на научната фантастика са използвани като средство за надграждане на книжното тяло. Графичната новела обръща идеята за „външното“ (космическо) пространство на книгата - корицата, където най-често се появява научно-фантастичната илюстрация, и я пренася във вътрешността. Това създава предпоставка за построяването на последователно визуално повествование, използващо специфични за жанра характеристики – безвремие, необятно пространство, липса на детайл, абстракция.

Историята на графичната новела следва падането на главния герой Arrow през мистериозна космическа формация, наречена Sfera. Тя бива изхвърлена в непозната слънчева система, където геометрична луна обикаля около една-единствена планета. Навлизайки в луната, Arrow осъзнава, че тя се намира на космически кораб, наречен Licitus. Далечен глас ѝ разказва за историята на тази малка вселена. Следвайки го, тя среща другия главен герой Locus, затворен за хилядолетия на космическия кораб.


tirazhbooks@gmail.com