КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕПОСТ

Хасан Халилов


︎

2021
Тираж: 25
26 стр.
16 х 16 см 
София

Книга с комплект дървени кубчета в различни форми


 
Както насочва подзаглавието „Кратко архитектурно въведение към първото постмодерно българско десетилетие“, „Пост“ е мултидисциплинарен проект, който изследва бурното десетилетие след 1989 г. в България и неговия характерен атрибут – постмодерната архитектура. България е от страните, в които се среща огромно наличие на постмодерна архитектура. След 1989 това е единственият архитектурен стил, който нарочно и напълно умишлено бива строен и преповтарян на национално ниво.

Проектът включва триизмерна игра, която преразглежда сградите от това време извън тяхната среда и контекст, опитвайки се да реконтекстуализира и преоткрие архитектурното наследство от първите години на „прехода“. Наследство, което все още е лишено от обективна оценка и не е припознато като такова.

Информативна книжка-наръчник запознава читателя с постмодернизма като стил и присъствието му в България. Изданието включва статии от архитектурния историк, критик и публицист Анета Василева, интервю с културолога и медия експерт Георги Лозанов и статия на проф. арх. Йосиф Йосифов за сп. „Архитектура“ (1990).

В изданието Хасан Халилов използва естетиката и похватите на постмодернизма, за да ни пренесе успешно в атмосферата на този все още доминиращ стил.


tirazhbooks@gmail.com