КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕПризори
Мила Янева-Табакова


︎

2021
Тираж: 20 (печат при поискване)
25 стр.
15 х 21 см
София
„Призори“ е тиха книга за тихите и уединени моменти в ранните мигове от деня, някъде на границата между съня и пробуждането.tirazhbooks@gmail.com