КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕ

Poem as Mask
София Грънчарова


︎

2016
Тираж: 50
Подвързване: японско
36 стр.
29 х 42 см
София
„Книгата е съставена от сканирани изображения на стари вестници и е комбинирана с абстрактни елементи от сканирани детайли от мои собствени картини.

Средството на книгата позволява изображенията да бъдат подредени в конкретен ред и да бъдат по-близо до зрителя. По този начин те могат да бъдат физически докоснати и преживени.“

Големият формат на публикацията и увеличените фрагменти от изображения спомагат за това отдалечаване от конкретни образи, които обаче започват да се появяват при детайлно вглеждане.

Неслучайно в началото е поместена едноименната поема на писателката и активистка Muriel Rukeyser (1913-1980 ) – The Poem as Mask.

Част от поемата:

„When I wrote of the women in their dances and
      wildness, it was a mask,
on their mountain, god-hunting, singing, in orgy,
it was a mask; when I wrote of the god,
fragmented, exiled from himself, his life, the love gone
      down with song,
it was myself, split open, unable to speak, in exile from
      myself.
…  

No more masks! No more mythologies!“
....

(1964)tirazhbooks@gmail.com