КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕ

Ремонт на покриви
Виктория Стайкова


︎

2021
Тираж: 60
21 х 29,7 см + 3 дигитални принта
София
„Ремонт на покриви“ изследва културното наследство на София и неспиращото изтриване на сгради и архитектурни форми от заобикалящата ни среда.

Проектът използва поглед през призмата на самия град и неговите естествени процеси - разпространението на множество рекламни плакати, предлагащи услугата „Ремонт напокриви“. Контрастът между пренебрегването на наследството на София и масовото разпространение на такива плакати провокира въпроса: „Живеем ли в паралелна реалност?“


tirazhbooks@gmail.com