КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕШрифт
Елица Маринова


︎

2018
Тираж: няма
29 х 42 см
София

Изданието е разработено за конкурса на колектив ТИ-РЕ за авторска книга-уникат с тема „Параграф“. Както заглавието предполага, участниците създават книга, основана върху параграф от литературно произведение, а избраните работи са показани в изложба през юни 2018 г. в Гьоте-институт България. Елица Маринова избира за основа част от есето „Шрифт“ (1932) на Чавдар Мутафов.

Параграфът, върху който е базирана книгата:

„Защото модерният човек не гледа: той чете. Окото му отдавна е престанало да се отдава на съзерцания, да се любува или мечтае – той няма за това време: той трябва да прецени с един поглед, да се ориентира с една дума, да съобрази с един жест – и по необходимост той търси най-очевидното: сигнала, белега, надписа, шрифта. И този шрифт трябва да бъде също като неговата мисъл: лаконичен, ала отчетлив, оригинален, ала правилен; достатъчно голям, за да бъде забелязан, ала достатъчно къс, за да бъде прочетен с един поглед. И най-сетне, той трябва да бъде съставна част от улицата, без да пречи на погледа: да се съчетава с правилността на фасадите, с геометриката на релсите или жиците на пътуващитe тренове, омнибуси и трамваи; да бъде едновременно орнамент и реклама, разписание и архитектурна форма, съобщение и украса. Така той е получил една елементарна стегнатост, която го прави единен и универсален; прост, без никаква украса: черен върху бяло или златен върху черно, информиращ и удобен, изкусно съчетан с камъка, емайла и стъклото, почти винаги еднакъв.“


tirazhbooks@gmail.com