КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕTheatre of Thought

Снежанка Михайлова


︎

2011
Тираж: 1000
Издателство: ИК „Критика и хуманизъм“
Графичен дизайнер: Cеline Wouters
160 стр.
14 x 21 cм
София 
„Театърът на мисълта“ е възможност за ново разбиране на театъра като поле на мисленето и създаването на език. Книгата е написана на езици в състояние на транс: превод и трансцендиране на времето, пространството и образа във формата на системи на писане, създадени от черупката на яйце, кристал и цветовете на крилата на пеперудите.

Тази връзка – между езика и живите форми, както и препратките към египетските йероглифи, поставят въпроса за писането като превод и връзката между писането, мисленето, тялото и преживяването.

Творба като представление-във-форма-на-книга или като-книга-във-форма-на-пърформанс.


tirazhbooks@gmail.com