КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕВесела Кучева


Весела Кучева-Петрова e родена през 1990 г. в Плевен, като в момента живее в София. Последователно завършва специалност „Сценография и костюмография“ и специалност „Илюстрация“ в НХА, София, и специалност „Графичен дизайн“ към Академия „Нет Ит“. Към настоящия момент е докторант в катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“ в НХА, София, където изследването ѝ е с тема „Художествена проблематика на графичния роман (на графичната новела – Graphic Novel) като жанр в изобразителното изкуство. Тематична насоченост и специфични наративни и изобразителни особености.“tirazhbooks@gmail.com