КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕFaction Series I
Blood Becomes Water


︎

2017
Тираж: 100
24 стр.
15 х 11 см
СофияFaction Series I е първото издание от едноименна поредица, включваща публикации от различни артисти, които документират събития, пространство и време. Целта на поредицата е да срещне артисти и тяхната публика в книжно тяло, да архивира спомени и сетивни преживявания чрез фотографии, видеа, карти, обекти или истории.

Първата публикация включва фотографии на Михаил Новаков, направени по време на концерт на група Dragster в София. Форма̀та на Faction Series I е съобразен с медията, която Новаков използва, а именно фотографията.


tirazhbooks@gmail.com