КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕBlood Becomes Water


Blood Becomes Water е българско артистично трио, действащо между София и Брюксел. Колективът работи в областите на съвременното изкуство, илюстрацията, графичния дизайн и независимото издателство. С първоначална цел да публикува поредица от арт издания в ограничен тираж, екипът разширява дейността си върху различни производни проекти, като стенописи, облекло, текстил, инсталации и организиране на художествени и музикални събития.
tirazhbooks@gmail.com