КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕInvestigation file #1: Dobry Bogdanoff
Рая Ботева/ Blood Becomes Water


︎

2014 г. (първи тираж),
2015 г. (втори тираж); 
Тираж (втори): 30 (изчерпан)
21 х 29,7 см
10 стр.
София
Investigation file #1 представя лицето Добри Богданов – роднина на издателя в лицето на Рая Ботева. Добри напуска България в началото на 1906 г. Малка колекция от писма, написани от самия него, които дават представа за последните години от живота му, няколко семейни снимки и единствената налична информация в интернет – преброяване на населението в САЩ и статия в Chicago Tribune за смъртта му, оформят съдържанието на публикацията.

Изданието цели да възстанови загубата на роднинска връзка през годините на имиграция и преход, като търси потомци, роднини или хора, които са познавали Добри и семейството му. Неслучайно проектът е създаден и специално посветен на мобилната библиотека Zines of the Zone, използвайки я като основен инструмент за разпространение на разследването.

Няколко години след публикуването, далечен братовчед на Рая, реконструиращ родословното дърво на семейството и търсещ информация за Добри, се свързва с нея. Печатната медия като канал за информация, архив и разследване доказва ефективността си.


tirazhbooks@gmail.com