КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕLine Across Circle
Борис Праматаров & Sophie Ung


Line Across Circle (LAC) е името на творческия тандем Борис Праматаров и Софи Унг, които живеят и работят в Брюксел. Автори със сходни артистични нагласи, те създават илюстрации, картини, арткниги, татуировки. Ако Борис е привлечен от субкултурата, то Софи се интересува преди всичко от попартa. Работите им са обект на взаимно вдъхновение и влияние, което води до синхрон в техните вкусове при разглеждането на теми като Паметта, Съществуването, търсенето на собствена идентичност или конфликта между Аза и истината.Книги


Hunters of Cyber Totems

︎

b.pramatarov@gmail.com
sophiec.ung@gmail.com

︎ line_across_circle
︎ boris_pramatarov


tirazhbooks@gmail.com