КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕThe Hunters of Cyber Totems
Line Across Circle 
Софи Юнг и Борис Праматаров


︎

2020
Тираж: 150
Печатна техника: ризограф
12 стр.
20 х 28 см
Брюксел

Зин колaборация между артистите Софи Юнг и Борис Праматаров (Line Across Circle), вдъхновена от съвременността.

Новите технологии създават нови идоли. Шаманите извършват техните ритуали в кибер пространството, където зрителят е омагьосан от крипто тотеми.tirazhbooks@gmail.com