КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕСофия Попйорданова


София Попйорданова (1995) е художник, работещ главно в сферата на илюстрацията и оформлението на книги. През 2018 г. завършва „Книга и печатна графика“ в Националната художествена академия (София), а през 2020 г. защитава магистърската степен в специалност „Илюстрация“.

Любими и чести теми, които се срещат в работите ѝ, са простотата и красотата в живота. В личните си проекти обича да изследва природните трептения, състоянията на душата, меланхоличните усещания за живота.

Художник е към различни издателства като „Нике“, „Лист“, БАН и „Просвета“, а сред авторите, чиито книги е илюстрирала, са Радичков, Гьоте, Зееталер и др.tirazhbooks@gmail.com