КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕТрептения

София Попйорданова


︎

2022
Тираж: 12o
17 х 30 см
20 стр.
издава: FIG.  
София
„Авторското издание „Трептения“ е проект, вдъхновен от тихите и недоловими моменти около нас – от природата, пулсираща в ритми, всеки различен един от друг, но обединени от неизменната си повтаряемост. Често те са трудно уловими за бързащото ни око, но спрем ли за момент, бавно оживяват пред нас. Съзерцавайки ги, ни унасят в хармонията си предават ритъм. Така природа и човек се сливат в едно цяло.

В книгата си представям подбор от природни моменти чрез тяхната вибрация, съживяваща се пред очите на зрителя. Избрах да ги представя чрез метод, който да има функцията да „оживява“ картината, а именно – изображение тип кинеграма. Този метод има функцията да разкъсва изображението до неразчетимо под формата на вертикални линии, които остават абстрактни без помощта на разчитаща ги „мрежа“. Това му свойство свързвам и с функцията на сеизмографа да рисува вибрациите върху лист хартия след улавянето им в своя механизъм.

За кадрите в книгата използвам лично заснети кадри на филмов фотоапарат и събирани природни впечатления, които са ме вълнували през последните години.

Съвсем бавно придвижване върху изображението е достатъчно картините да започнат да трептят. Колкото по-бързо се движи, толкова и те по-бързо трептят. Съответно най-нетърпеливото око вижда съвсем размазано и неясно. Този дефект напомня за нуждата от това да наблюдаваме бавно, когато искаме да видим природата ясно и в пълната ѝ хармония. Колкото по-бързо се опитваме да я видим, толкова и по-неясна ни се струва.

Цветовото решение в книгата е да прелива неусетно от един в следващ тон. Всеки разтвор има собствен главен цвят, в който се преплитат цветовете от предишния и от следващия разтвор. Така чисто абстрактните визуализации добиват едно усещане за цялост, а раздвижвайки ги, преливат в различни цветови нюанси, също както и в природата листата, отблясъците, облаците, сенките отразяват във всеки един момент съседни цветове.“


tirazhbooks@gmail.com